FIS Instalace s.r.o.Služby

Projekty staveb

Chystáte se stavět rodinný dům, kancelářskou, nebo průmyslovou stavbu? Základem je kvalitní projekt.

  • projekční a inženýrské služby
  • projektové dokumentace na novou výstavbu, na rekonstrukce, modernizace a revitalizace objektů
  • snížení energetické náročnosti staveb
  • dopracování dokumentací

Základem úspěšné stavby je navrhnout projekt, který odpovídá potřebám zákazníka s ohledem na moderní trendy ve stavebnictví, energetice i designu.

Kvalitní projekty staveb

Komplexní projektové dokumentace na objekty pozemního stavitelství.

  • nové stavby
  • rekonstrukce stávajících objektů
  • modernizace objektů
  • revitalizace
  • zateplení
  • další stavební úpravy a opravy

Projekty obsahují veškeré náležitosti, které předepisuje současné platné znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tzn. stavební část, statický posudek, zdravotní instalace, vytápění, elektroinstalace, elektro-požární signalizace, vzduchotechnika a další.

Součástí projektové dokumentace je analýza energetické náročnosti budovy a návrh energeticky úsporných skladeb obvodových konstrukcí stěn, ale i podlah, stropů a střech.

Chcete zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci? Kontaktujte nás!

Další služby