FIS Instalace s.r.o.Služby

Kotelny a výměníkové stanice

Již více než 15 let stavíme a rekonstruujeme kotelny po celé České republice.

Kotelny slouží pro výrobu teplé vody, nebo páry a jsou součástí technologických rozvodů objektu. Navazuje na ně ústřední vytápění a další průmyslové instalace. 

Před stavbou kotelny je důležitý kvalitní projekt celé stavby, měření a regulace otopných systémů. 

Typy kotelen

Konkrétní provedení kotelny je dáno typem spalovaného paliva. Zajistíme dodávku, montáž a servis:

  • plynové kotelny
  • kotelny na kapalná paliva
  • kotelny na tuhá paliva
  • elektrokotelny (elektro kotle)

Dále se můžete setkat s pojmy - teplovodní, horkovodní kotelny, které se liší teplotou zpracovávané vody. 

Výměníkové stanice

Výměníkové stanice tepla jsou tzv. mezistupněm mezi hlavním (centrálním) zdrojem výroby tepelné energie (teplárny) a místem finální spotřeby.

  • horkovodní výměníkové stanice
  • teplovodní výměníkové stanice

Liší se teplotou vstupního média. Výměníkové stanice jsou většinou určeny pro centrální ohřev topné vody pro ÚT a ohřev teplé vody (typicky na sídlištích). A také výměníkové stanice s ohřevem topné vody dále rozváděné dvoutrubním rozvodem k objektovým předávacím stanicím.

Máte zájem o výstavbu, nebo rekonstrukci kotelny? Kontaktujte nás!

Další služby