FIS Instalace s.r.o.Služby

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě zajišťují přívod a odvod energií, vody, plynu na pozemek. Jedná se zejména o elektřinu, vodu, plyn, teplo a kanalizaci.

Kvalitní inženýrské sítě jsou základem bezproblémového fungování stavby. 

Slangově se jedná o tzv. zasíťování pozemku infrastrukturou, do které patří:

  • voda - napojení na obecní vodovod, případně jiný zdroj vody (studna)
  • elektřina a plyn - napojení na energetickou soustavu
  • kanalizace - napojení na veřejnou kanalizační síť, kanalizace je splašková (odpad z domácnosti) a dešťová
  • datové sítě (telefon, internet)

Napojení na inženýrské sítě může být nákladnou záležitostí a je třeba jej mít vyřešené před započetím stavby. Připravíme vám projekt inženýrských sítí - plán, rozpočet.

Elektřina

Je vedená zemním kabelem v nezámrzné hloubce (80 až 120 cm), cena je dána vzdáleností k nejbližšímu elektrickému uzlu. 

Voda

Buď vlastní studna, nebo napojení na vodovodní řád. Často se volí i oba způsoby. Opět je důležitá vzdálenost k veřejnému vodovodnímu řadu. 

Kanalizace

Stavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud je to možné. Jinak nezbývá než vybudovat vlastní čistírnu, nebo septik (žumpu).  

Zajistíme dodávku inženýrských sítí i pro vaši stavbu. Kontaktujte nás!

Další služby