FIS Instalace s.r.o.

Podporujeme

Jako úspěšná společnost se snažíme podporovat řadu organizací a jednotlivých akcí. Podporujeme sportovní a nadační organizace v regionu sídla společnosti.

Podporované organizace a akce

  • Tenisový oddíl Mohelnice - sportovní oddíl pracující především s mládeží a dětmi
  • Soutěžní a společenské akce pořádané Hasiči Mohelnice
  • Jeden ze seriálů mistrovství republiky v motoskioringu v Horním Městě u Rýmařova
  • Galerie Lautner Mohelnice a další kulturní instituce a akce
  • ...a další sportovní, společenské a kulturní akce v místě sídla společnosti

Spolupráce se státní správou a školstvím

  • spolupráce s Úřadem práce v Mohelnici - řešení problematiky nezaměstnanosti formou vytváření nových pracovních míst a příležitostí pro uchazeče evidované na Úřadu práce.
  • spolupráce se středními školami - Obchodní akademie Mohelnice, SOŠ železniční, stavební a památkové péče Šumperk (odborné praxe)