FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2010 a starší

Olomoucký kraj - DD Jesenec - rekonstrukce topného systému

  • Domov důchodců Jesenec – rekonstrukce topného systému
  • Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 354
  • Hodnota zakázky: 1,8 mil. Kč