FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2010 a starší

Obec Otaslavice - plynofikace celé obce

  • Plynofikace celé obce
  • Hodnota zakázky: 2,1 mil. Kč