FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2010 a starší

NEMOHOLD a.s. - plynofikace kotelny

  • Plynofikace kotelny, Dřevařská 17, Boskovice vč. plynovodní přípojky STL
  • Kontakt: Mrkosova 3873/12, Židenice, 615 00 Brno, tel.: 608 579 972
  • Hodnota zakázky: 4,2 mil. Kč