FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2015

Montix a.s.

 • Vakuum, granulát, ostatní
 • Rozvod vzduchu SO 04
 • Rozvod chladící vody SO 04
 • Připojení – podesta SO 03
 • Připojení chladící jednotky
 • Připojení lisu KM160 – 200
 • Připojení kompresoru – strojovna
 • Připojení lisu KM350
 • Připojení MATE na technologie, odvod olej. par
 • Rozvod vzduchu pro montážní linky
 • Připojení odvodu kondenzátu nové kompresorovny
 • Lis KM650
 • Připojení lisu KM350/2
 • Připojení k lisu KM350/3
 • Připojení lisu Zafir 230
 • Montáž rozvodu k montážním linkám
 • Oprava ohřevu TUV
 • Oprava a výměna vpusti v úklidové místnosti
 • Úprava rozvodu vzduchu, plynu, požární vody pro VZT
 • Vysazení odboček voda, plyn pro SO08
 • Instalace přívodu vody pro ČOV
 • Připojení lisu Zhafir 230/1
 • Připojení pokovky Arzuffi č.2
 • Hydrant – úprava rozvodů vůči vzduchotechnice – voda
 • Hydrant – úprava rozvodů vůči vzduchotechnice – plyn
 • Hydrant – úprava rozvodů vůči vzduchotechnice – vzduch
 • Dešťové svody SO06
 • Úprava demontáž a montáž plynoměru
 • Oprava a výměna vpusti v úklidové místnosti
 • Nové přívody technol.rozvodů pro nové pozice lisů – chladící voda, vzduch, granulát