FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2015

Město Mohelnice

  • Výměna stoupacího potrubí v šachtě
  • Zprovoznění a čištění čerpadlových filtrů fontány na nám. Svobody pro rok 2015