FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2010 a starší

Elektrárna Kolín - bezkanálové potrubí

  • Bezkanálové potrubí pro VST, parovod, teplovod
  • Hodnota zakázky: 0,4 mil. Kč