FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2015

Domov pro seniory a peč. služba, Medkova 1, Mohelnice

  • Osazení poměrových měřičů tepla (dále jen RTN) a ostatní úpravy nutné ke správnému rozúčtování tepla
  • Osazení měřáků tepla ÚT a TUV v kotelně
  • Mapování a návrhy na správné provedení za účasti projektanta ÚT Ing. Machalce.