FIS Instalace s.r.o.ReferenceReference z roku 2010 a starší

Domov – Penzion pro důchodce - oprava kotlů

  • GO havarijního stavu kotlů
  • Medkova 1, 789 85 Mohelnice, tel.: 603 789 603
  • Hodnota zakázky: 0,6 mil. Kč